ลงทะเบียนร่วมงาน OPEN HOUSE BU 2021 พบกับการเปิดบ้านโชว์ของแบบจัดเต็ม!! พร้อม Workshop สัมผัสการเรียนการสอนจริง จากทุกคณะได้แล้วที่นี่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus

ผู้เข้าร่วมงานทุกคน จะต้องผ่านการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม

Half Circle Spaceman
กำหนดการ

วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2563

ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus
8:30น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ จุด Workshop

9:00น.

เป็นต้นไป

เริ่มกิจกรรม Workshop
ขอให้ผู้ลงทะเบียนมารายงานตัว ณ สถานที่ในการจัด Workshop ไม่น้อยกว่า 20 นาทีก่อนเวลาเริ่ม
Angel

กำหนดการกิจกรรมของแต่ละคณะ

กิจกรรมส่วนกลางมหาวิทยาลัย Information on the activities at Diamond Hall
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ School of Entrepreneurship and Management
คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ School of Digital Media and Cinematic Arts
คณะนิติศาสตร์ School of Law
คณะนิเทศศาสตร์ School of Communication Arts
คณะบริหารธุรกิจ School of Business Administration
คณะบัญชี School of Accounting
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว School of Humanities and Tourism Management
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม School of Information Technology and Innovation
คณะวิศวกรรมศาสตร์ School of Engineering
คณะศิลปกรรมศาสตร์ School of Fine and Applied Arts
คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน School of Economics and Investment
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ School of Architecture
หลักสูตรนานาชาติ Bangkok University International
หลักสูตรนานาชาติจีน Bangkok University Chinese International

บรรยากาศภายในงาน

Designer
ดูเพิ่มเติม
แผนที่และเส้นทาง
การเดินทาง
รถเมล์ : สาย 39, 59, 95ก., ปอ.504, ปอ.510, ปอ.520, ปอ.29, ปอ.39
BTS : ลงสถานีจตุจักร ต่อรถตู้ที่ลานจอดรถตรงข้ามจตุจักร
รถตู้ : สาย ต.85 (อนุสาวรีย์ชัยฯ – ม.กรุงเทพ – รังสิต)
© 2021 by Bangkok University